část obce Velký Osek

Identifikace

ICZUJ: 533840
KODCOB: 179680
ID31: 7541
ID32: 7541
GPS: JTSK (Y, X): 688381, 1048963
S-42 (Y, X): 3513457.277, 5551985.145
UTM (Y, X): 513328.2241, 5549624.1760
Šířka/Délka: 50° 5' 55.4117484400", 15° 11' 10.8820133700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÝ OSEK v r. 1869 pod názvem Vosek obec v okr. Kolín, v r. 1880-1890 pod názvem Osek obec v okr. Kolín, v r. 1900 pod názvem Velký Vosek t. Osek obec v okr. Kolín, v r. 1910 pod názvem Velký Vosek t. Velký Osek obec v okr. Kolín, od r. 1921 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Osek
část obce Osek
část obce Velký Osek
část obce Velký Vosek
část obce Vosek
část obce Vosek

Nadřazená místa

obec Velký Osek

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika narozených
Matrika (1680-1696), Poděbrady 3, matrika narozených
Matrika (1696-1711), Poděbrady 4, matrika narozených
Matrika (1785-1848), Libice nad Cidlinou 1, matrika narozených
Matrika (1847-1859), ev. Libice nad Cidlinou 1, matrika narozených
Matrika (1885-1913), ev. Opolany, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika oddaných
Matrika (1680-1709), Poděbrady 3, matrika oddaných
Matrika (1696-1711), Poděbrady 4, matrika oddaných
Matrika (1712-1738), Poděbrady 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných
Matrika (1659-1674), Poděbrady 1, matrika zemřelých
Matrika (1680-1711), Poděbrady 3, matrika zemřelých
Matrika (1785-1876), Libice nad Cidlinou 7, matrika zemřelých
Matrika (1877-1893), Poděbrady 67, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1893-1917), Zásmuky 36, matrika zemřelých
Matrika (1895-1908), Nymburk 37, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1785-1835), Libice nad Cidlinou 8, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!