část obce Freudenthal

Identifikace

ICZUJ: 597180
KODCOB: 413046
ID31: 20769
ID32: 75383
GPS: JTSK (Y, X): 527562, 1079291
S-42 (Y, X): 3676870.570, 5542614.945
UTM (Y, X): 676674.9800, 5540257.7760
Šířka/Délka: 49° 59' 18.4156111600", 17° 27' 53.1317090100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

FREUDENTHAL viz Bruntál (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Bruntál
část obce Freudenthal

Nadřazená místa

obec Bruntál

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!