část obce Fraheleč

Identifikace

ICZUJ: 562637
KODCOB: 086681
ID31: 9898
ID32: 75343
GPS: JTSK (Y, X): 735047, 1152964
S-42 (Y, X): 3480555.360, 5442835.567
UTM (Y, X): 480439.7055, 5440519.0480
Šířka/Délka: 49° 7' 1.9190656440", 14° 43' 54.9956573700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

FRAHELEČ viz Frahelž (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Fraheleč
část obce Frahelž

Nadřazená místa

obec Frahelž

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!