část obce Filz

Identifikace

ICZUJ: 550205
KODCOB: 044652
ID31: 10413
ID32: 75333
GPS: JTSK (Y, X): 811218, 1160277
S-42 (Y, X): 3405956.454, 5425778.114
UTM (Y, X): 405871.1841, 5423468.5380
Šířka/Délka: 48° 57' 25.0757733100", 13° 42' 51.0099130200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

FILZ viz Slatina (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Filz
část obce Slatina

Nadřazená místa

obec Horní Vltavice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!