část obce Tři Dvory

Identifikace

ICZUJ: 533769
KODCOB: 170801
ID31: 7529
ID32: 7529
GPS: JTSK (Y, X): 684328, 1056956
S-42 (Y, X): 3518505.304, 5544579.372
UTM (Y, X): 518374.1960, 5542221.4180
Šířka/Délka: 50° 1' 55.2411577800", 15° 15' 23.5915401300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TŘI DVORY v r. 1869-1890 pod názvem Třidvory obec v okr. Kolín, od r. 1900 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Trídvory
část obce Tři Dvory
část obce Třídvory

Nadřazená místa

obec Tři Dvory

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika-opis (1698-1728), f.ř.k., Červené Janovice, 33, matrika oddaných
Matrika oddaných (1871-1926), Kolín 76, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1878-1914), Konárovice 19, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!