část obce Eckersdorf

Identifikace

ICZUJ: 507377
KODCOB: 056481
ID31: 21296
ID32: 75265
GPS: JTSK (Y, X): 512667, 1088904
S-42 (Y, X): 3692886.965, 5534999.157
UTM (Y, X): 692684.8526, 5532645.0860
Šířka/Délka: 49° 54' 54.3503276300", 17° 41' 2.5936281900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ECKERSDORF viz Jakartovice (Opava)

Alternativní názvy

část obce Eckersdorf
část obce Jakartovice

Nadřazená místa

obec Jakartovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!