část obce Království

Identifikace

ICZUJ: 533751
KODCOB: 170496
ID31: 7526
ID32: 7526
GPS: JTSK (Y, X): 706546, 1055997
S-42 (Y, X): 3496346.607, 5542672.049
UTM (Y, X): 496224.5211, 5540314.8720
Šířka/Délka: 50° 0' 54.4878788900", 14° 56' 50.2895499600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRÁLOVSTVÍ v r. 1869-1930 osada obce Třebovle v okr. Kolín, v r. 1950-1979 se jako osada neuvádí, od 1.1.1980 část obce Třebovle v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Království

Nadřazená místa

obec Třebovle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1782-1784), Kouřim 6, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1823), Kouřim 14, matrika narozených
Matrika narozených (1824-1840), Kouřim 19, matrika narozených
Matrika narozených (1836-1850), Kouřim 20, matrika narozených
Matrika narozených (1851-1864), Kouřim 21, matrika narozených
Matrika narozených (1864-1905), Kouřim 36, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1745-1784), Kouřim 23, matrika oddaných
Matrika oddaných (1786-1822), Kouřim 14, matrika oddaných
Matrika oddaných (1824-1858), Kouřim 25, matrika oddaných
Matrika oddaných (1858-1886), Kouřim 37, matrika oddaných
Matrika oddaných (1859-1921), Kouřim 41, matrika oddaných
Matrika oddaných (1887-1929), Kouřim 40, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1721-1784), Kouřim 27, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1823), Kouřim 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1824-1859), Kouřim 30, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1908), Kouřim 39, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!