část obce Dvorec

Identifikace

ICZUJ: 597317
KODCOB: 033871
ID31: 20795
ID32: 75251
GPS: JTSK (Y, X): 523284, 1097036
S-42 (Y, X): 3683402.458, 5525562.517
UTM (Y, X): 683204.2059, 5523212.2900
Šířka/Délka: 49° 49' 59.9543038600", 17° 32' 51.6002815800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DVOREC viz Dvorce (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Dvorce
část obce Dvorec

Nadřazená místa

obec Dvorce

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!