část obce Borek

Identifikace

ICZUJ: 533751
KODCOB: 170470
ID31: 7525
ID32: 7525
GPS: JTSK (Y, X): 706434, 1054151
S-42 (Y, X): 3496220.205, 5544517.286
UTM (Y, X): 496098.1704, 5542159.3580
Šířka/Délka: 50° 1' 54.2065344600", 14° 56' 43.8731416800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BOREK v r. 1869-1930 osada obce Třebovle v okr. Kolín, v r. 1950-1979 se jako osada neuvádí, od 1.1.1980 část obce Třebovle v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Borek

Nadřazená místa

obec Třebovle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika narozených
Matrika narozených (1782-1784), Kouřim 6, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1822), Kouřim 11, matrika narozených
Matrika narozených (1819-1833), Kšely ev. 3, matrika narozených
Matrika narozených (1824-1840), Kouřim 19, matrika narozených
Matrika narozených (1833-1849), Kšely ev. 4, matrika narozených
Matrika narozených (1836-1850), Kouřim 20, matrika narozených
Matrika narozených (1849-1858), Kšely ev. 5, matrika narozených
Matrika narozených (1851-1864), Kouřim 21, matrika narozených
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika narozených (1864-1905), Kouřim 36, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1647-1679), Poděbrady 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1745-1784), Kouřim 23, matrika oddaných
Matrika oddaných (1790-1823), Kouřim 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1824-1858), Kouřim 25, matrika oddaných
Matrika oddaných (1849-1858), Kšely ev. 7, matrika oddaných
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1859-1921), Kouřim 41, matrika oddaných
Matrika (1659-1674), Poděbrady 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1721-1784), Kouřim 27, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1786-1823), Kouřim 11, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1824-1859), Kouřim 30, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1849-1858), Kšely ev. 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1908), Kouřim 39, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!