část obce Důl u Pošné

Identifikace

ICZUJ: 529869
KODCOB: 126292
ID31: 17874
ID32: 75241
GPS: JTSK (Y, X): 708690, 1118856
S-42 (Y, X): 3502307.224, 5480053.443
UTM (Y, X): 502182.7107, 5477721.7660
Šířka/Délka: 49° 27' 7.7465043330", 15° 1' 48.4155448400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DŮL U POŠNÉ viz Důl (Pelhřimov)

Alternativní názvy

část obce Dol
část obce Důl
část obce Důl u Pošné

Nadřazená místa

obec Důl

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!