část obce Toušice

Identifikace

ICZUJ: 533742
KODCOB: 167878
ID31: 7524
ID32: 7524
GPS: JTSK (Y, X): 702725, 1059543
S-42 (Y, X): 3500592.396, 5539646.758
UTM (Y, X): 500468.5809, 5537290.8130
Šířka/Délka: 49° 59' 16.6155303200", 15° 0' 23.5320008600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TOUŠICE od r. 1869 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Toušice
část obce Toužice

Nadřazená místa

obec Toušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1608-1651), Kouřim 1, matrika narozených
Matrika narozených (1665-1677), Zásmuky 1, matrika narozených
Matrika narozených (1677-1716), Zásmuky 2, matrika narozených
Matrika narozených (1717-1737), Zásmuky 4, matrika narozených
Matrika narozených (1738-1762), Zásmuky 5, matrika narozených
Matrika narozených (1763-1787), Zásmuky 6, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1810), Malotice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1811-1837), Malotice 6, matrika narozených
Matrika narozených (1831-1850), Malotice 9, matrika narozených
Matrika narozených (1848-1869), Malotice 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1608-1639), Kouřim 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1665-1692), Zásmuky 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1693-1724), Zásmuky 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1725-1737), Zásmuky 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1738-1762), Zásmuky 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1763-1840), Zásmuky 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1786-1808), Malotice 5, matrika oddaných
Matrika oddaných (1811-1858), Malotice 17, matrika oddaných
Matrika oddaných (1858-1871), Malotice 18, matrika oddaných
Matrika oddaných (1872-1906), Malotice 26, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1612-1632), Kouřim 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1671-1683), Zásmuky 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1684-1723), Zásmuky 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1724-1737), Zásmuky 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1738-1762), Zásmuky 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1763-1827), Zásmuky 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1810), Malotice 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1811-1859), Malotice 19, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1893), Malotice 27, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1877-1931), Kouřim 42, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1893-1909), Malotice 28, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!