část obce Dublín

Identifikace

ICZUJ: 598488
KODCOB: 137669
ID31: 9039
ID32: 75230
GPS: JTSK (Y, X): 747265, 1083729
S-42 (Y, X): 3459529.473, 5509928.969
UTM (Y, X): 459422.3793, 5507585.1240
Šířka/Délka: 49° 43' 9.8393359520", 14° 26' 13.4590661400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DUBLÍN viz Dubliny (Příbram)

Alternativní názvy

část obce Dublín
část obce Dublín
část obce Dubliny

Nadřazená místa

obec Radíč

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!