část obce Mlékovice

Identifikace

ICZUJ: 533742
KODCOB: 167860
ID31: 7523
ID32: 7523
GPS: JTSK (Y, X): 701422, 1060512
S-42 (Y, X): 3502009.351, 5538853.354
UTM (Y, X): 501884.9590, 5536497.7320
Šířka/Délka: 49° 58' 50.9265508000", 15° 1' 34.6481113300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MLÉKOVICE v r. 1869 pod názvem Mlíkovice osada obce Toušice v okr. Kolín, v r. 1880-1890 pod názvem Mlíkovice obec v okr. Kolín, v r. 1900-1910 pod názvem Mlikovice obec v okr. Kolín, v r. 1921-1950 obec v okr. Kolín, od r. 1961 část obce Toušice v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Mlékovice
část obce Mlíkovice
část obce Mlíkovice
část obce Mlikovice / Mlíkovice

Nadřazená místa

obec Toušice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1693-1724), Zásmuky 3, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1684-1723), Zásmuky 3, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!