část obce Družkov

Identifikace

ICZUJ: 564290
KODCOB: 032697
ID31: 14904
ID32: 75216
GPS: JTSK (Y, X): 697653, 977721
S-42 (Y, X): 3495098.766, 5621445.393
UTM (Y, X): 494977.1872, 5619056.1440
Šířka/Délka: 50° 43' 23.8214863400", 14° 55' 43.8289776000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DRUŽKOV viz Druzcov (Liberec)

Alternativní názvy

část obce Druzcov
část obce Družcov
část obce Družkov

Nadřazená místa

obec Osečná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!