část obce Drus

Identifikace

ICZUJ: 541559
KODCOB: 067687
ID31: 12651
ID32: 75214
GPS: JTSK (Y, X): 865157, 1055785
S-42 (Y, X): 3338995.695, 5522472.543
UTM (Y, X): 338937.6797, 5520123.5780
Šířka/Délka: 49° 48' 42.9042491800", 12° 45' 40.5296181000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DRUS viz Ústí (Tachov)

Alternativní názvy

část obce Drus
část obce Ústí

Nadřazená místa

obec Kočov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!