část obce Starý Kolín

Identifikace

ICZUJ: 533700
KODCOB: 155055
ID31: 7512
ID32: 7512
GPS: JTSK (Y, X): 681978, 1059739
S-42 (Y, X): 3521194.048, 5542121.620
UTM (Y, X): 521061.8450, 5539764.6670
Šířka/Délka: 50° 0' 35.3758704200", 15° 17' 38.2008266400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STARÝ KOLÍN od r. 1869 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Starý Kolín

Nadřazená místa

obec Starý Kolín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1610-1648), Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1610-1648), Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1648-1666), Kolín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1667-1693), Kolín 3, matrika narozených
Matrika narozených (1762-1777), Starý Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1777-1784), Starý Kolín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1819), Starý Kolín 5, matrika narozených
Matrika narozených (1820-1832), Starý Kolín 6, matrika narozených
Matrika narozených (1828-1842), ev. Libenice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1832-1858), Starý Kolín 7, matrika narozených
Matrika narozených (1843-1857), ev. Libenice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1857-1878), ev. Libenice 5, matrika narozených
Matrika narozených (1859-1910), Starý Kolín 21, matrika narozených
Matrika narozených (1878-1897), ev. Libenice 6, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1628-1648), Kolín 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1648-1667), Kolín 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1667-1699), Kolín 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1762-1777), Starý Kolín 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1777-1784), Starý Kolín 8, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1840), Starý Kolín 10, matrika oddaných
Matrika oddaných (1828-1865), ev. Libenice 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1841-1876), Starý Kolín 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1866-1901), ev. Libenice 8, matrika oddaných
Matrika oddaných (1869-1920), ev. Kolín 2, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1610-1640), Kolín 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1648-1667), Kolín 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1667-1698), Kolín 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1762-1777), Starý Kolín 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1777-1784), Starý Kolín 12, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1835), Starý Kolín 14, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1828-1859), ev. Libenice 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1845-1897), Starý Kolín 20, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1881), ev. Libenice 7, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1873-1886), Kolín 72, matrika zemřelých
Matrika (1875-1913), f.ř.k., Kaňk, 12, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1881-1915), ev. Libenice 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!