část obce Bašta

Identifikace

ICZUJ: 533700
KODCOB: 322121
ID31: 7511
ID32: 7511
GPS: JTSK (Y, X): 681741, 1059358
S-42 (Y, X): 3521380.078, 5542529.980
UTM (Y, X): 521247.7989, 5540172.8610
Šířka/Délka: 50° 0' 48.5686481400", 15° 17' 47.6248278500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BAŠTA v r. 1869-1910 osada obce Starý Kolín v okr. Kolín, v r. 1921-1950 pod názvem Bašty osada obce Starý Kolín v okr. Kolín, v r. 1961-1979 se jako část obce neuvádí, od 1.1.1980 část obce Starý Kolín v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Bašta
část obce Bašty
část obce Bašty

Nadřazená místa

obec Starý Kolín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1660-1697), Kutná Hora 1, matrika narozených
Matrika narozených (1762-1777), Starý Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1777-1784), Starý Kolín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1818), Starý Kolín 3, matrika narozených
Matrika narozených (1819-1843), Starý Kolín 4, matrika narozených
Matrika narozených (1828-1842), ev. Libenice 1, matrika narozených
Matrika narozených (1843-1857), ev. Libenice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1859-1910), Starý Kolín 21, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matrika (1672-1697), Kutná Hora 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1762-1777), Starý Kolín 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1777-1784), Starý Kolín 8, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1849), Starý Kolín 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1850-1908), Starý Kolín 22, matrika oddaných
matrika (1678-1697), Kutná Hora 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1762-1777), Starý Kolín 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1777-1784), Starý Kolín 12, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1841), Starý Kolín 13, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1828-1859), ev. Libenice 4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!