část obce Dolní Knížeklady

Identifikace

ICZUJ: 536105
KODCOB: 163783
ID31: 9362
ID32: 75090
GPS: JTSK (Y, X): 751307, 1141696
S-42 (Y, X): 3462979.805, 5451918.330
UTM (Y, X): 462871.3087, 5449598.1100
Šířka/Délka: 49° 11' 53.0017010000", 14° 29' 25.2746810500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ KNÍŽEKLADY viz Dolní Kněžeklady (České Budějovice)

Alternativní názvy

část obce Dolní Kněžeklady
část obce Dolní Knížeklady
část obce Unter-Knížeklad

Nadřazená místa

obec Horní Kněžeklady

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!