část obce Nová Ves II

Identifikace

ICZUJ: 533661
KODCOB: 141437
ID31: 7508
ID32: 7508
GPS: JTSK (Y, X): 714597, 1048594
S-42 (Y, X): 3487409.420, 5548978.513
UTM (Y, X): 487290.9727, 5546618.7680
Šířka/Délka: 50° 4' 18.1516281500", 14° 49' 20.6450254700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ VES II v r. 1869-1950 pod názvem Nová Ves obec v okr. Český Brod, od r. 1961 část obce Rostoklaty v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Neudorf
část obce Nová Ves
část obce Nová Ves
část obce Nová Ves II

Nadřazená místa

obec Rostoklaty

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1632-1674), Český Brod 1, matrika narozených
Matrika narození (1663-1689), Tuklaty 1, matrika narozených
Matrika narozených (1674-1709), Český Brod 2, matrika narozených
Matrika narozených (1690-1729), Tuklaty 2, matrika narozených
Matrika narozených (1709-1725), Český Brod 3, matrika narozených
Matrika narozených (1725-1741), Český Brod 4, matrika narozených
Matrika narozených (1730-1785), Tuklaty 3, matrika narozených
Matrika narozených (1783-1802), Kšely ev. 1, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1805), Tuklaty 4, matrika narozených
Matrika narozených (1802-1819), Kšely ev. 2, matrika narozených
Matrika narozených (1806-1825), Tuklaty 5, matrika narozených
Matrika narozených (1819-1833), Kšely ev. 3, matrika narozených
Matrika narozených (1833-1849), Kšely ev. 4, matrika narozených
Matrika narozených (1849-1858), Kšely ev. 5, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1632-1674), Český Brod 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1663-1689), Tuklaty 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1675-1709), Český Brod 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1690-1729), Tuklaty 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1709-1725), Český Brod 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1725-1741), Český Brod 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1730-1785), Tuklaty 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1825), Tuklaty 9, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1849), Kšely ev. 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1849-1858), Kšely ev. 7, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1634-1674), Český Brod 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1675-1703), Český Brod 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1698-1729), Tuklaty 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1709-1726), Český Brod 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1726-1729), Český Brod 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1729-1733), Český Brod 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1730-1785), Tuklaty 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1733-1741), Český Brod 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1849), Kšely ev. 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1825), Tuklaty 10, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1849-1858), Kšely ev. 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1877-1931), Kouřim 42, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!