část obce Dolní Bříza

Identifikace

ICZUJ: 559041
KODCOB: 015091
ID31: 12274
ID32: 75063
GPS: JTSK (Y, X): 809772, 1053930
S-42 (Y, X): 3393697.448, 5531442.127
UTM (Y, X): 393617.1581, 5529089.5170
Šířka/Délka: 49° 54' 16.9970177600", 13° 31' 6.5803099580"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLNÍ BŘÍZA viz Břízsko (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Břízsko
část obce Dolní Bříza

Nadřazená místa

obec Kozojedy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!