část obce Těšínky

Identifikace

ICZUJ: 533653
KODCOB: 139734
ID31: 7506
ID32: 7506
GPS: JTSK (Y, X): 693331, 1064289
S-42 (Y, X): 3510519.785, 5536148.338
UTM (Y, X): 510391.9281, 5533793.8180
Šířka/Délka: 49° 57' 23.0622125700", 15° 8' 41.5388103600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TĚŠÍNKY v r. 1869-1950 pod názvem Těšinky osada obce Sedlov v okr. Kolín, v r. 1961-1979 se jako část obce neuvádí, od 1.1.1980 část obce Ratboř v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Těšinky
část obce Těšínky

Nadřazená místa

obec Ratboř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1784-1808), Ratboř 1, matrika narozených
Matrika narozených (1803-1854), Ratboř 2, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1784-1808), Ratboř 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1808-1884), Ratboř 4, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1784-1808), Ratboř 5, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1809-1866), Ratboř 6, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!