část obce Dolejší Slivno

Identifikace

ICZUJ: 535729
KODCOB: 030155
ID31: 8120
ID32: 75049
GPS: JTSK (Y, X): 717468, 1021606
S-42 (Y, X): 3481090.700, 5575375.322
UTM (Y, X): 480974.8250, 5573004.8290
Šířka/Délka: 50° 18' 31.8508548100", 14° 43' 58.1457090000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLEJŠÍ SLIVNO viz Dolní Slivno (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Dolejší Slivno
část obce Dolení Slivno
část obce Dolní Slivno

Nadřazená místa

obec Dolní Slivno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!