část obce Dolejší Sekyřany

Identifikace

ICZUJ: 558869
KODCOB: 038687
ID31: 12244
ID32: 75048
GPS: JTSK (Y, X): 842819, 1071138
S-42 (Y, X): 3363132.002, 5510118.965
UTM (Y, X): 363064.1612, 5507775.0340
Šířka/Délka: 49° 42' 24.8491801300", 13° 6' 2.6740611530"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLEJŠÍ SEKYŘANY viz Dolní Sekyřany (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Dolejší Sekyřany
část obce Dolní Sekyřany

Nadřazená místa

obec Heřmanova Huť

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!