část obce Dolejší Hradiště

Identifikace

ICZUJ: 558800
KODCOB: 029149
ID31: 12239
ID32: 75044
GPS: JTSK (Y, X): 811200, 1052691
S-42 (Y, X): 3392121.554, 5532487.355
UTM (Y, X): 392041.9054, 5530134.3190
Šířka/Délka: 49° 54' 49.7988824300", 13° 29' 46.5832583200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLEJŠÍ HRADIŠTĚ viz Dolní Hradiště (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Dolejší Hradiště
část obce Dolní Hradiště

Nadřazená místa

obec Dolní Hradiště

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!