část obce Rozehnaly

Identifikace

ICZUJ: 533645
KODCOB: 138789
ID31: 7503
ID32: 7503
GPS: JTSK (Y, X): 673922, 1049475
S-42 (Y, X): 3527863.110, 5553337.710
UTM (Y, X): 527728.1911, 5550976.1900
Šířka/Délka: 50° 6' 37.3944636700", 15° 23' 16.0510299400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ROZEHNALY v r. 1869 pod názvem Rozehnal osada obce Hradišťko v okr. Nový Bydžov, v r. 1880-1890 osada obce Hradiško v okr. Nový Bydžov, v r. 1900-1910 osada obce Hradiško t. Hradištko v okr. Nový Bydžov, v r. 1921-1950 osada obce Hradišťko v okr. Nový Bydžov, od r. 1961 část obce Radovesnice II v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Rozehnal
část obce Rozehnaly

Nadřazená místa

obec Radovesnice II

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1866-1872), Žiželice 15, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1880), Žiželice 16, matrika narozených
Matrika narozených (1881-1895), Žiželice 17, matrika narozených
Matrika narozených (1896-1905), Žiželice 18, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1871-1888), Žiželice 19, matrika oddaných
Matrika oddaných (1889-1909), Žiželice 20, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1877-1905), Žiželice 21, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!