část obce Radovesnice I

Identifikace

ICZUJ: 533637
KODCOB: 138746
ID31: 7501
ID32: 7501
GPS: JTSK (Y, X): 692136, 1058382
S-42 (Y, X): 3510944.985, 5542160.526
UTM (Y, X): 510816.9546, 5539803.5580
Šířka/Délka: 50° 0' 37.6218256000", 15° 9' 3.4781304970"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADOVESNICE I v r. 1869-1950 pod názvem Radovesnice obec v okr. Kolín, v r. 1961-1987 obec v okr. Kolín, 1.1.1988-23.11.1990 část obce Kolín v okr. Kolín, od 24.11.1990 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Radovesnice
část obce Radovesnice
část obce Radovesnice I

Nadřazená místa

obec Radovesnice I

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1610-1648), Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1610-1648), Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1667-1693), Kolín 3, matrika narozených
Matrika narozených (1681-1730), Lošany 1, matrika narozených
Matrika narozených (1706-1734), Nebovidy 2, matrika narozených
Matrika narozených (1718-1761), Kolín 5, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1718-1761), Kolín 30, matrika narozených
Matrika narozených (1735-1758), Nebovidy 3, matrika narozených
Matrika narozených (1755-1780), Lošany 2, matrika narozených
Matrika narozených (1756-1782), Lošany 3, matrika narozených
Matrika narozených (1783-1784), Lošany 11, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1808), Lošany 4, matrika narozených
Matrika narozených (1809-1824), Lošany 6, matrika narozených
Matrika narozených (1821-1836), ev. Velim 3, matrika narozených
Matrika narozených (1825-1838), Lošany 7, matrika narozených
Matrika narozených (1835-1844), Lošany 9, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1849), ev. Velim 4, matrika narozených
Matrika narozených (1845-1856), Lošany 10, matrika narozených
Matrika narozených (1850-1859), ev. Velim 5, matrika narozených
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1628-1648), Kolín 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1667-1699), Kolín 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1682-1730), Lošany 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1706-1734), Nebovidy 2, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1718-1761), Kolín 30, matrika oddaných
Matrika oddaných (1735-1758), Nebovidy 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1755-1782), Lošany 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1756-1782), Lošany 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1783-1784), Lošany 11, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1808), Lošany 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1809-1839), Lošany 13, matrika oddaných
Matrika oddaných (1840-1851), Lošany 14, matrika oddaných
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1610-1640), Kolín 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1667-1698), Kolín 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1681-1730), Lošany 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1706-1734), Nebovidy 2, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1719-1760), Kolín 30, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1735-1758), Nebovidy 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1755-1780), Lošany 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1756-1782), Lošany 3, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1783-1784), Lošany 11, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1783-1799), ev. Velim 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1808), Lošany 15, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1859), ev. Velim 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1809-1844), Lošany 16, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1845-1867), Lošany 17, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1762-1788), Kolín 6, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!