část obce Radešov

Identifikace

ICZUJ: 550728
KODCOB: 192481
ID31: 10614
ID32: 74984
GPS: JTSK (Y, X): 807636, 1145324
S-42 (Y, X): 3407582.876, 5441068.840
UTM (Y, X): 407496.9420, 5438753.0360
Šířka/Délka: 49° 5' 40.8126029200", 13° 43' 58.3902535300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADEŠOV viz Račov (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Račov
část obce Radešov
část obce Ratschau

Nadřazená místa

obec Zdíkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!