část obce Michov / Míchov

Identifikace

ICZUJ: 536563
KODCOB: 097446
ID31: 10762
ID32: 74932
GPS: JTSK (Y, X): 797286, 1123515
S-42 (Y, X): 3415039.249, 5464031.177
UTM (Y, X): 414950.2763, 5461706.0210
Šířka/Délka: 49° 18' 7.8184789430", 13° 49' 48.3599651000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MICHOV / MÍCHOV viz Mnichov (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Michov / Míchov
část obce Michow
část obce Mnichov

Nadřazená místa

obec Mnichov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!