část obce Dlouhomostí

Identifikace

ICZUJ: 530468
KODCOB: 026662
ID31: 14834
ID32: 74826
GPS: JTSK (Y, X): 687514, 980338
S-42 (Y, X): 3505489.862, 5620153.829
UTM (Y, X): 505364.0527, 5617765.1060
Šířka/Délka: 50° 42' 42.0137473400", 15° 4' 33.5071751000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DLOUHOMOSTÍ viz Dlouhý Most (Liberec)

Alternativní názvy

část obce Dlouhomostí
část obce Dlouhý Most
část obce Liberec XXXVI-Dlouhý Most

Nadřazená místa

obec Dlouhý Most

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!