část obce Staré Benátky

Identifikace

ICZUJ: 535451
KODCOB: 402702
ID31: 8068
ID32: 74817
GPS: JTSK (Y, X): 711293, 1025048
S-42 (Y, X): 3487657.552, 5572755.846
UTM (Y, X): 487539.0029, 5570386.4200
Šířka/Délka: 50° 17' 7.7062669460", 14° 49' 30.3191799900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STARÉ BENÁTKY viz Benátky nad Jizerou II (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Benátky nad Jizerou II
část obce Staré Benátky

Nadřazená místa

obec Benátky nad Jizerou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!