část obce Oplany

Identifikace

ICZUJ: 571679
KODCOB: 108111
ID31: 7481
ID32: 7481
GPS: JTSK (Y, X): 713545, 1065277
S-42 (Y, X): 3490598.953, 5532567.869
UTM (Y, X): 490479.2073, 5530214.8070
Šířka/Délka: 49° 55' 27.2302791000", 14° 52' 2.4989145740"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OPLANY v r. 1869-1880 obec v okr. Český Brod, v r. 1890 pod názvem Voplany obec v okr. Český Brod, v r. 1900-1950 obec v okr. Český Brod, v r. 1961-1990 část obce Nučice v okr. Kolín, od 24.11.1990 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Oplany
část obce Voplany
část obce Voplany

Nadřazená místa

obec Oplany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1783-1802), Kšely ev. 1, matrika narozených
Matrika narozených (1785-1853), Konojedy 6, matrika narozených
Matrika narozených (1802-1819), Kšely ev. 2, matrika narozených
Matrika narozených (1819-1833), Kšely ev. 3, matrika narozených
Matrika narozených (1833-1849), Kšely ev. 4, matrika narozených
Matrika narozených (1849-1858), Kšely ev. 5, matrika narozených
Matrika narozených (1859-1873), ev. Kšely 10, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1784-1849), Kšely ev. 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1785-1853), Konojedy 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1849-1858), Kšely ev. 7, matrika oddaných
Matrika oddaných (1859-1892), ev. Kšely 12, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1784-1849), Kšely ev. 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1785-1853), Konojedy 6, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1849-1858), Kšely ev. 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1884), ev. Kšely 13, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!