obec Přepeře

Identifikace

ICZUJ: 570923
KODOB: 134678
ID31: 748
ID32: 748
GPS: JTSK (Y, X): 689146, 1007493
S-42 (Y, X): 3507363.766, 5593014.442
UTM (Y, X): 507237.1941, 5590636.7670
Šířka/Délka: 50° 28' 3.6541861210", 15° 6' 7.1143350710"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

obec Přepeře

Nadřazená místa

okres Mladá Boleslav

Podřazená místa

část obce Přepeř
část obce Přepeře
katastrální území Přepeře

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!