část obce Ohrada

Identifikace

ICZUJ: 533530
KODCOB: 105724
ID31: 7473
ID32: 7473
GPS: JTSK (Y, X): 691130, 1054355
S-42 (Y, X): 3511424.612, 5546283.836
UTM (Y, X): 511296.3865, 5543925.1890
Šířka/Délka: 50° 2' 51.0412369900", 15° 9' 28.0032437700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OHRADA v r. 1869-1950 osada obce Nová Ves v okr. Kolín, od r. 1961 část obce Nová Ves I v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Ohrada
část obce Schönweid
část obce Vohrada

Nadřazená místa

obec Nová Ves I

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1784-1825), Nová Ves I. 4, matrika narozených
Matrika narozených (1843-1857), ev. Libenice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1885), ev. Velim 11, matrika narozených
Matrika narozených (1885-1897), ev. Velim 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1784-1840), Nová Ves I. 7, matrika oddaných
Matrika oddaných (1828-1865), ev. Libenice 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1784-1858), Nová Ves I. 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1859), ev. Velim 9, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!