část obce Nová Ves I

Identifikace

ICZUJ: 533530
KODCOB: 105716
ID31: 7472
ID32: 7472
GPS: JTSK (Y, X): 692006, 1053717
S-42 (Y, X): 3510473.735, 5546803.886
UTM (Y, X): 510345.8971, 5544445.0270
Šířka/Délka: 50° 3' 7.9348856710", 15° 8' 40.2615829400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NOVÁ VES I v r. 1869-1950 pod názvem Nová Ves obec v okr. Kolín, od r. 1961 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Neopagus
část obce Nová Ves
část obce Nová Ves
část obce Nová Ves I

Nadřazená místa

obec Nová Ves I

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1610-1648), Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1610-1648), Kolín 1, matrika narozených
Matrika narozených (1648-1666), Kolín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1667-1693), Kolín 3, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1694-1717), Kolín 4, matrika narozených
Matrika narozených (1718-1761), Kolín 5, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1718-1761), Kolín 30, matrika narozených
Matrika narozených (1761-1777), Nová Ves I. 1, matrika narozených
Matrika narozených (1771-1784), Velim 1, matrika narozených
Matrika narozených (1777-1784), Starý Kolín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1783-1793), ev. Velim 1, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1809), Nová Ves I. 2, matrika narozených
Matrika narozených (1794-1821), ev. Velim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1810-1822), Nová Ves I. 3, matrika narozených
Matrika narozených (1821-1836), ev. Velim 3, matrika narozených
Matrika narozených (1822-1858), Nová Ves I. 5, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1849), ev. Velim 4, matrika narozených
Matrika narozených (1843-1857), ev. Libenice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1850-1859), ev. Velim 5, matrika narozených
Matrika narozených (1885-1897), ev. Velim 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1628-1648), Kolín 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1648-1667), Kolín 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1667-1699), Kolín 3, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných zemřelých - O (1699-1718), Kolín 4, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1718-1761), Kolín 30, matrika oddaných
Matrika oddaných (1761-1777), Nová Ves I. 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1771-1784), Velim 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1777-1784), Starý Kolín 8, matrika oddaných
Matrika oddaných (1783-1799), ev. Velim 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1840), Nová Ves I. 6, matrika oddaných
Matrika oddaných (1800-1859), ev. Velim 7, matrika oddaných
Matrika oddaných (1828-1865), ev. Libenice 3, matrika oddaných
Matrika oddaných (1860-1890), ev. Velim 13, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1610-1640), Kolín 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1648-1667), Kolín 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1667-1698), Kolín 3, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1699-1719), Kolín 4, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých (1719-1760), Kolín 30, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1761-1777), Nová Ves I. 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1771-1784), Velim 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1777-1784), Starý Kolín 12, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1783-1799), ev. Velim 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1818), Nová Ves I. 8, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1800-1859), ev. Velim 9, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1828-1859), ev. Libenice 4, matrika zemřelých
Matrika (1840-1889), ev. Chleby 10, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1859-1890), ev. Velim 14, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1762-1788), Kolín 6, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1784-1905), Noá Ves I 13, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1784-1905), Noá Ves I 13, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1784-1905), Noá Ves I 13, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!