část obce Němčice

Identifikace

ICZUJ: 571636
KODCOB: 016454
ID31: 7471
ID32: 7471
GPS: JTSK (Y, X): 680931, 1051507
S-42 (Y, X): 3521173.267, 5550420.606
UTM (Y, X): 521041.0720, 5548060.2740
Šířka/Délka: 50° 5' 3.9728638090", 15° 17' 38.7972105300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

NĚMČICE v r. 1869-1950 obec v okr. Kolín, v r. 1961-1990 část obce Býchory v okr. Kolín, od 24.11.1990 obec v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Němčice

Nadřazená místa

obec Němčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1648-1666), Kolín 2, matrika narozených
Matrika narozených (1667-1693), Kolín 3, matrika narozených
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - N (1694-1717), Kolín 4, matrika narozených
Matrika narozených (1761-1777), Ovčáry 1, matrika narozených
Matrika narozených (1778-1800), Ovčáry 2, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1832), Ohaře 5, matrika narozených
Matrika narozených (1833-1861), Ohaře 6, matrika narozených
Matrika narozených (1862-1889), Ohaře 20, matrika narozených
Matrika narozených (1868-1888), ev. Kolín 1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1648-1667), Kolín 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1667-1699), Kolín 3, matrika oddaných
Matrika narozených, oddaných zemřelých - O (1699-1718), Kolín 4, matrika oddaných
Matrika oddaných (1761-1800), Ovčáry 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1867), Ohaře 12, matrika oddaných
Matrika oddaných (1845-1891), Konárovice 18, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1648-1667), Kolín 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1667-1698), Kolín 3, matrika zemřelých
Matrika narozených, oddaných a zemřelých - Z (1699-1719), Kolín 4, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1761-1800), Ovčáry 1, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1840), Ohaře 16, matrika zemřelých
Matrika (1865-1891), ev. Libice nad Cidlinou 8, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!