část obce Lom

Identifikace

ICZUJ: 560723
KODCOB: 002542
ID31: 12562
ID32: 74673
GPS: JTSK (Y, X): 857386, 1064833
S-42 (Y, X): 3347869.908, 5514497.495
UTM (Y, X): 347808.2811, 5512151.7790
Šířka/Délka: 49° 44' 33.2903471600", 12° 53' 15.3078290100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LOM viz Lom u Stříbra (Tachov)

Alternativní názvy

část obce Lom
část obce Lom u Stříbra

Nadřazená místa

obec Benešovice
obec Stříbro

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Přehled č. VS-578/3-2002 Ministerstva vnitra změn v územní organizaci, v názvech obcí a jejich částí s účinností od 2.1.2001 do 1.1.2002
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!