část obce Lhotky

Identifikace

ICZUJ: 533513
KODCOB: 091171
ID31: 7465
ID32: 7465
GPS: JTSK (Y, X): 706797, 1062640
S-42 (Y, X): 3496952.283, 5536051.340
UTM (Y, X): 496829.9505, 5533696.8590
Šířka/Délka: 49° 57' 20.2181375700", 14° 57' 20.9076268000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

LHOTKY v r. 1869-1900 osada obce Malotice v okr. Kolín, v r. 1910-1950 obec v okr. Kolín, od r. 1961 část obce Malotice v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Lhotka
část obce Lhotky

Nadřazená místa

obec Malotice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1651-1658), Kouřim 2, matrika narozených
Matrika narozených (1665-1677), Zásmuky 1, matrika narozených
Matrika narozených (1719-1781), Kouřim 5, matrika narozených
Matrika narozených (1890-1918), Malotice 30, matrika narozených
Matrika narozených (1890-1920), Malotice 29, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1651-1662), Kouřim 2, matrika oddaných
Matrika oddaných (1665-1692), Zásmuky 1, matrika oddaných
Matrika oddaných (1811-1858), Malotice 17, matrika oddaných
Matrika oddaných (1872-1906), Malotice 26, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1651-1662), Kouřim 2, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1671-1683), Zásmuky 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!