část obce Kačová Lhota / Káčová Lhota

Identifikace

ICZUJ: 529940
KODCOB: 071846
ID31: 6656
ID32: 74630
GPS: JTSK (Y, X): 720877, 1076838
S-42 (Y, X): 3484814.477, 5520158.496
UTM (Y, X): 484697.0870, 5517810.4860
Šířka/Délka: 49° 48' 45.1571038200", 14° 47' 14.2728358700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KAČOVÁ LHOTA / KÁČOVÁ LHOTA viz Kácova Lhota (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Kácova Lhota
část obce Kačová Lhota / Káčová Lhota

Nadřazená místa

obec Kozmice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!