část obce Kamhajek

Identifikace

ICZUJ: 533467
KODCOB: 075507
ID31: 7456
ID32: 7456
GPS: JTSK (Y, X): 693251, 1055679
S-42 (Y, X): 3509491.397, 5544697.848
UTM (Y, X): 509363.9584, 5542339.8460
Šířka/Délka: 50° 1' 59.8313371700", 15° 7' 50.6980433100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KAMHAJEK v r. 1869 osada obce Křečhoř v okr. Kolín, v r. 1880-1890 pod názvem Kamhájek osada obce Křečhoř v okr. Kolín, v r. 1900-1950 osada obce Křečhoř v okr. Kolín, v r. 1961-1979 se jako část obce neuvádí, od 1.1.1980 část obce Křečhoř v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Grünberg
část obce Kamhájek
část obce Kamhajek
část obce Zelená Hora

Nadřazená místa

obec Křečhoř

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1817-1835), Křečhoř 6, matrika narozených
Matrika narozených (1821-1836), ev. Velim 3, matrika narozených
Matrika narozených (1837-1849), ev. Velim 4, matrika narozených
Matrika narozených (1843-1857), ev. Libenice 2, matrika narozených
Matrika narozených (1850-1859), ev. Velim 5, matrika narozených
Matrika narozených (1860-1873), ev. Velim 10, matrika narozených
Matrika narozených (1873-1885), ev. Velim 11, matrika narozených
Matrika narozených (1885-1897), ev. Velim 12, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika zemřelých (1828-1859), ev. Libenice 4, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!