část obce Hangenstein

Identifikace

ICZUJ: 597368
KODCOB: 148172
ID31: 20810
ID32: 74549
GPS: JTSK (Y, X): 545583, 1085907
S-42 (Y, X): 3659846.539, 5533728.674
UTM (Y, X): 659657.8795, 5531375.1260
Šířka/Délka: 49° 54' 48.2992252600", 17° 13' 25.9508701900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HANGENSTEIN viz Skály (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Hangenstein
část obce Hankštein
část obce Hankštejn
část obce Skály

Nadřazená místa

obec Horní Město

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!