část obce Dechtary

Identifikace

ICZUJ: 563901
KODCOB: 046639
ID31: 14788
ID32: 74498
GPS: JTSK (Y, X): 690715, 988024
S-42 (Y, X): 3503303.859, 5612120.151
UTM (Y, X): 503178.9398, 5609734.6980
Šířka/Délka: 50° 38' 22.0887050100", 15° 2' 41.8421795400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DECHTARY viz Dehtáry (Liberec)

Alternativní názvy

část obce blíž Č.Dubu
část obce Dehtáry
část obce Dechtary

Nadřazená místa

obec Bílá

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!