část obce Molitorov

Identifikace

ICZUJ: 533424
KODCOB: 071226
ID31: 7449
ID32: 7449
GPS: JTSK (Y, X): 705923, 1058158
S-42 (Y, X): 3497242.496, 5540608.955
UTM (Y, X): 497120.0449, 5538252.6180
Šířka/Délka: 49° 59' 47.7330870500", 14° 57' 35.3435344900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MOLITOROV v r. 1869-1880 osada obce Kouřim v okr. Kolín, v r. 1890 osada obce Kouřím v okr. Kolín, od r. 1900 část obce Kouřim v okr. Kolín

Alternativní názvy

část obce Dvůr paní Molitorový
část obce Molitorov
část obce Molytorov

Nadřazená místa

obec Kouřim

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika narozených (1782-1784), Kouřim 6, matrika narozených
Matrika narozených (1784-1823), Kouřim 15, matrika narozených
Matrika narozených (1824-1840), Kouřim 19, matrika narozených
Matrika narozených (1836-1850), Kouřim 20, matrika narozených
Matrika narozených (1851-1864), Kouřim 21, matrika narozených
Matrika narozených (1864-1905), Kouřim 36, matrika narozených
Matrika narozených (1874-1893), ev. Kšely 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika oddaných (1745-1784), Kouřim 23, matrika oddaných
Matrika oddaných (1784-1823), Kouřim 15, matrika oddaných
Matrika oddaných (1824-1858), Kouřim 25, matrika oddaných
Matrika oddaných (1859-1921), Kouřim 41, matrika oddaných
Matrika oddaných (1887-1929), Kouřim 40, matrika oddaných
Matrika zemřelých (1672-1729), Kouřim 26, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1721-1784), Kouřim 27, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1784-1823), Kouřim 15, matrika zemřelých
Matrika (1803-1928), Bukovno 11, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1824-1859), Kouřim 30, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1860-1908), Kouřim 39, matrika zemřelých
Matrika zemřelých (1877-1931), Kouřim 42, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1782-1864), Kouřim 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1782-1864), Kouřim 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1782-1864), Kouřim 31, index k matrice
Index k matrice oddaných a zemřelých - Z (1824-1859), Kouřim 34, index k matrice
Index k matrice oddaných a zemřelých - O (1824-1859), Kouřim 34, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1824-1864), Kouřim 33, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!