část obce Česká Domaslav

Identifikace

ICZUJ: 561011
KODCOB: 080292
ID31: 12676
ID32: 74416
GPS: JTSK (Y, X): 853444, 1050318
S-42 (Y, X): 3349911.429, 5529404.130
UTM (Y, X): 349848.9680, 5527052.3440
Šířka/Délka: 49° 52' 37.2914698300", 12° 54' 36.4641153900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČESKÁ DOMASLAV viz Domaslav (Tachov)

Alternativní názvy

část obce Česká Domaslav
část obce Český Domaslav
část obce Domaslav

Nadřazená místa

obec Lestkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!