část obce Červený Oujezd

Identifikace

ICZUJ: 559661
KODCOB: 191931
ID31: 12440
ID32: 74408
GPS: JTSK (Y, X): 832943, 1075432
S-42 (Y, X): 3373481.335, 5507131.246
UTM (Y, X): 373409.2800, 5504788.5330
Šířka/Délka: 49° 40' 56.3392885800", 13° 14' 42.4310706100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERVENÝ OUJEZD viz Červený Újezd (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Červený Oujezd
část obce Červený Újezd

Nadřazená místa

obec Zbůch

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!