část obce Červenice

Identifikace

ICZUJ: 598577
KODCOB: 135054
ID31: 9224
ID32: 74403
GPS: JTSK (Y, X): 781843, 1022918
S-42 (Y, X): 3417410.938, 5565795.664
UTM (Y, X): 417320.9896, 5563429.0690
Šířka/Délka: 50° 13' 2.1147326410", 13° 50' 27.9636564600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERVENICE viz Přerubenice (Rakovník)

Alternativní názvy

část obce Červenice
část obce Přerubenice

Nadřazená místa

obec Přerubenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!