část obce Černoves

Identifikace

ICZUJ: 551333
KODCOB: 081949
ID31: 10741
ID32: 74396
GPS: JTSK (Y, X): 772917, 1148660
S-42 (Y, X): 3442444.592, 5442230.640
UTM (Y, X): 442344.4596, 5439914.3660
Šířka/Délka: 49° 6' 33.7267289900", 14° 12' 36.0085317600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERNOVES viz Černěves (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Černěves
část obce Černoves
část obce Schwarzdorf

Nadřazená místa

obec Libějovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!