část obce Černohousy

Identifikace

ICZUJ: 545996
KODCOB: 020508
ID31: 14814
ID32: 74393
GPS: JTSK (Y, X): 685126, 947796
S-42 (Y, X): 3503674.185, 5652730.587
UTM (Y, X): 503549.1148, 5650328.6020
Šířka/Délka: 51° 0' 16.2672967600", 15° 3' 2.1024353990"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČERNOHOUSY viz Černousy (Liberec)

Alternativní názvy

část obce Černohausy
část obce Černohousy
část obce Černousy

Nadřazená místa

obec Černousy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!