část obce Čenkov u Malšic

Identifikace

ICZUJ: 552666
KODCOB: 019488
ID31: 11031
ID32: 74360
GPS: JTSK (Y, X): 742208, 1126067
S-42 (Y, X): 3469992.691, 5468589.352
UTM (Y, X): 469881.3375, 5466262.3430
Šířka/Délka: 49° 20' 54.0042807800", 14° 35' 7.1501985410"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ČENKOV U MALŠIC viz Čenkov (Tábor)

Alternativní názvy

část obce Čenkov
část obce Čenkov u Malšic

Nadřazená místa

obec Malšice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1738-1761), 5493, matrika narozených
Matrika (1761-1784), 5494, matrika narozených
Matrika (1784-1816), 5495, matrika narozených
Matrika (1817-1860), 5496, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Matrika (1861-1887), 5497, matrika narozených
Matrika (1887-1901), 5498, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1738-1761), 5493, matrika oddaných
Matrika (1761-1784), 5494, matrika oddaných
Matrika (1784-1856), 5499, matrika oddaných
Matrika (1857-1885), 5500, matrika oddaných
Matrika (1886-1927), 5501, matrika oddaných
Matrika (1738-1784), 5502, matrika zemřelých
Matrika (1784-1819), 5503, matrika zemřelých
Matrika (1820-1862), 5504, matrika zemřelých
Matrika (1863-1885), 5505, matrika zemřelých
Matrika (1886-1929), 5506, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1738-1848), 5507, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1849-1907), 5508, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!