část obce Oujezd

Identifikace

ICZUJ: 551953
KODCOB: 173614
ID31: 10870
ID32: 74313
GPS: JTSK (Y, X): 773595, 1146634
S-42 (Y, X): 3441511.410, 5444152.622
UTM (Y, X): 441411.6570, 5441835.5640
Šířka/Délka: 49° 7' 35.6184552000", 14° 11' 48.9963999000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OUJEZD viz Újezd (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Oujezd
část obce Újezd

Nadřazená místa

obec Vodňany
obec Wodnian

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!