část obce Oujezd nade Mží

Identifikace

ICZUJ: 566594
KODCOB: 173801
ID31: 12404
ID32: 74296
GPS: JTSK (Y, X): 834702, 1063173
S-42 (Y, X): 3370158.180, 5519064.977
UTM (Y, X): 370087.4763, 5516717.4040
Šířka/Délka: 49° 47' 19.8612310600", 13° 11' 42.4332747800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

OUJEZD NADE MŽÍ viz Újezd nade Mží (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Oujezd nade Mží
část obce Újezd nade Mží

Nadřazená místa

obec Újezd nade Mží

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!